KIEV,5 MAI 1994,DATĂ MEMORABILĂ ÎN ISTORIA DEZASTRULUI LA MEGAINVESTIŢIA ROMÂNEASCĂ DE APROAPE 1 MILIARD DE DOLARI DE LA COMBINATUL CIM KRIVOI ROG-UCRAINA!!!S-A SEMNAT PROTOCOLUL DINTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI GUVERNUL UCRAINEI PRIVIND CONTINUAREA COLABORARII LA CONSTRUIREA CIM KRIVOI ROG!!!GUVERNUL UCRAINEI SE DECLARĂ SUCCESOR LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FOSTEI U.R.S.S. IAR GUVERNUL ROMÂNIEI CONFIRMĂ DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALE PRIVIND CONSTRUIREA CIM KRIVOI ROG!!!

ASTFEL,ÎNCEPÂND CU GUVERNUL VĂCĂROIU,CONTINUÂND CU GUVERNELE VICTOR CIORBEA,RADU VASILE,MUGUR ISĂRESCU,ADRIAN NĂSTASE,CĂLIN POPESCU TĂRICEANU ŞI ÎNCHEIND CU GUVERNELE BOC 1,2,3,4,5,ROMÂNIA ESTE PREJUDICIATĂ CU MULT MAI MULT DE 1 MILIARD DE DOLARI MENŢIONÂND ŞI FAPTUL CĂ DE 14 ANI DE ZILE SE MAI POMPEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT CÂTE 2 MILIOANE DE DOLARI PE AN DEŞI AU FOST SISTATE COMPLET LUCRĂRILE.CA SĂ PĂZIM OBIECTELE NOASTRE NEFINALIZATE!ADICĂ SĂ NU LĂSĂM ŞI PE ALŢII SĂ LE JEFUIASCĂ!SĂ NE CĂPĂTUIM NUMAI NOI CARE LE-AM FĂCUT!NOI LE-AM FĂCUT,NOI LE PRĂDUIM!!!LA CINE VREM NOI!!!ŞI CU CÂT S-O PUTEA NUMAI SĂ SCĂPĂM DE ELE CĂ DE FINALIZAT ŞI PREDAT NICI NU SE PUNE VORBA!!!

Astăzi vă ofer acest PROTOCOL care a declanşat începutul dezastrului!În articolul următor voi face câteva observaţii şi comentarii la articolele din Protocol care au ajuns de “râsul curcilor” şi la articolele care au fost încălcate cu bună ştiinţă de “TAGMA JEFUITORILOR”.

TOT CEEA CE VĂ ROG ESTE SĂ CITIŢI CU MULTĂ ATENŢIE FIECARE ARTICOL!O SĂ CONSTATAŢI SINGURI DE REALUL AFIRMAŢIILOR MELE DE MAI SUS.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HOTARIREA Nr. 219 din 18 mai 1994 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborarii la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in Monitorul Oficial nr. 144 din 7 iunie 1994

Guvernul Romaniei hotaraste:
ARTICOL UNIC

Se aproba Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Guvernului Ucrainei privind continuarea colaborarii la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog, semnat la 5 mai 1994.
p. PRIM – MINISTRU

DAN MIRCEA POPESCU,

ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale

Contrasemneaza:
p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,

Victor Dumitrache,

p. Ministrul industriilor,

Alexandru Stanescu,

secretar de stat,

p. Ministrul comertului,

Mihai Berinde,

secretar de stat,

p. Ministru de stat, ministrul finantelor,

Dan Mogos,

secretar de stat,

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Teodor Viorel Melescanu

PROTOCOL

intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborarii la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog

Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei, denumite in continuare parti contractante, in scopul continuarii colaborarii la construirea Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide de la Krivoi Rog (denumit in continuare Combinatul Krivoi Rog), reglementata prin:
– Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Continut de Fier de la Krivoi Rog, semnata la 29 decembrie 1986, denumita in continuare Conventia privind colaborarea;
– Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste cu privire la conditiile de amplasare si de activitate pe teritoriul U.R.S.S. a organizatiilor de antrepriza din R.S.R.
pentru construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Continut de Fier de la Krivoi Rog, semnata la 29 decembrie 1986, denumita in continuare Conventia privind conditiile de amplasare si activitate;
– Protocolul la Conventia dintre Guvernul Republicii Socialite Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea in construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Continut de Fier de la Krivoi Rog, semnat la 29 decembrie 1986, numit in continuare Protocolul la conventie, au convenit urmatoarele:

ART. 1

Guvernul Ucrainei se declara succesor la obligatiile si drepturile fostei U.R.S.S. privind construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Continut de Fier de la Krivoi Rog, inclusiv a locuintelor si obiectivelor social-culturale prevazute in documentele sus-mentionate,semnate la 29 decembrie 1986, cu precizarile si modificarile conform prezentului protocol.
Din insarcinarea Guvernului Ucrainei, organizatia imputernicita pentru indeplinirea prevederilor prezentului protocol este Ministerul Industriei din Ucraina.

ART. 2

Guvernul Romaniei avind in vedere continutul art. 1 din prezentul protocol, confirma drepturile si obligatiile sale Guvernului Ucrainei, privind construirea obiectelor Combinatului Minier de Imbogatire a Minereurilor Acide cu Continut de Fier de la Krivoi Rog, inclusiv a locuintelor si obiectivelor socialculturale prevazute in documentele sus-mentionate, semnate la 29 decembrie 1986 , cu precizarile conform prezentului protocol.
Din insarcinarea Guvernului Romaniei, pentru urmarirea indeplinirii prevederilor prezentului protocol, se imputerniceste Ministerul Comertului din Romania.

ART. 3

Referitor la utilajele livrate de catre partea romana intreprinderilor metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S.:
– Guvernul Ucrainei isi asuma obligatia de a plati utilajele livrate intreprinderilor metalurgice din Ucraina;
– Guvernul Ucrainei impreuna cu Guvernul Romaniei vor solutiona cu Guvernul Federatiei Ruse problema compensarii valorii utilajelor livrate de Romania unor intreprinderi metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S., aflate in afara frontierelor Ucrainei.
In cazul nesolutionarii acestei probleme, Guvernul Ucrainei si Guvernul Romaniei vor reveni ulterior la examinarea acesteia pentru rezolvarea ei.

ART. 4

Partea romana asigura, in continuare, executarea lucrarilor de constructii-montaj, livrarea de utilaje si materiale care intra in cota de participare a Romaniei, conform anexei *) la prezentul protocol, in volumele si la termenele care asigura punerea in functiune a capacitatilor primului complex de pornire in anul 1995, avindu-se in vedere finalizarea constructiei Combinatului Krivoi Rog in anul 1996.
Beneficiarul general va asigura finalizarea lucrarilor privind punerea in functiune a Combinatului Krivoi Rog de catre alti participanti la constructie, la termenele stabilite prin graficul complex convenit privind constructia, care constituie anexa la contractele de antrepriza, si, de asemenea, a obligatiilor sale proprii care decurg din Conventia privind colaborarea, Conventia privind conditiile de amplasare si activitate, tinind seama de prezentul protocol.

ART. 5

5.1. La realizarea obligatiilor reciproce privind construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog,indeplinirea functiilor se atribuie:

Din partea Ucrainei:
– Beneficiarul general – Ministerul Industriilor.
Solutionarea operativa a tuturor problemelor beneficiarului general o indepli neste Concernul “UKRRUDPROM”; functia de beneficiar general pe santier o indeplineste Directia de constructii a Combinatului Krivoi Rog;
– Antreprenorul general – Corporatia de Stat pentru Constructii din Ucraina “UKRSTROI”.
Solutionarea operativa a tuturor problemelor antreprenorului general o indeplineste Asociatia KRIVBASSTROI”;
– Proiectant general – Institutul “KRIVBASPROIEKT”, iar partea tehnologica Institutul “MEHANOBRCERMET”.
Din partea Romaniei:
– Antreprenorul – Societatile comerciale “Arcom” – S.A., “Arcif” – S.A. si “Uzinexportimport” – S.A.
Functia de antreprenor pe santier o indeplinesc filialele “Arcom – Krivoi Rog”,”Arcif – Krivoi Rog” si Uzinexportimport – Krivoi Rog”.
Solutionarea operativa a tuturor problemelor pe santier o realizeaza Directia Antreprenorului Roman.
Coordonarea activitatii antreprenorului in Romania se realizeaza de catre Ministerul Industriilor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
– Proiectantul general – Societatea Comerciala “Ipromet”- S.A.
Preluarea peletelor din Ucraina, in contul rambursarii datoriei se efectueaza de catre Societatea Comerciala “Sidex” – S.A. Galati.

5.2. Obligatiile partilor contractante, functiile de beneficiar general, antreprenor general si antreprenor, prevazute la art. 3 si 4 din Conventia privind colaborarea si din Conventia privind conditiile de amplasare si activitate , semnate la 29 decembrie 1986, ramin nemodificate, cu exceptia prevederii privind livrarea de carburanti, lubrifianti si materiale locale de constructii.
Livrarea de carburanti si lubrifianti se asigura de antreprenor pe seama valorii de deviz a obiectelor si in contul cotei sale de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog.
Beneficiarul general, incepind cu data de 1 aprilie 1993, asigura livrarea materialelor locale de constructii: pietris, nisip, cuartit, savuri, var, argila pe seama valorii de deviz a fiecarui obiect si in contul cotei sale de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog, cu deducerea ulterioara a valorii materialelor locale de constructii din valoarea totala a obiectului.
In cazul achizitionarii materialelor locale de constructii de catre antreprenor cu mijloacele sale, aceste cheltuieli se includ in cota sa de participare la construirea Combinatului Krivoi Rog.
Cheltuielile de delegare ale societatilor comerciale “Arcom” – S.A., “Arcif”- S.A. si “Uzinexportimport” – S.A. se compenseaza de catre beneficiarul general , la preturile in vigoare incepind cu 1 ianuarie 1993, in proportie de 40% din suma calculata. Restul de 60% se include in cota de participare a antreprenorului la construirea Combinatului Krivoi Rog, la preturile anului 1984.
In obligatiile antreprenorului intra si lucrarile de decopertare a cernoziomului de pe parcelele convenite cu beneficiarul general.
In obligatiile beneficiarului general intra livrarea unor tipuri de utilaje si materiale prevazute in proiect, in conformitate cu listele separatoare convenite de ambele parti.

5.3. In afara de aceasta, in obligatiile antreprenorului intra:
– intocmirea documentelor de transport, receptia, prezentarea la controlul vamal, descarcarea si pastrarea incarcaturilor care sosesc pentru construirea obiectelor;
– intocmirea documentelor de transport, ambalarea, marcarea, prezentarea la controlul vamal, incarcarea si ancorarea incarcaturilor la expedierea lor de catre antreprenor din Ucraina sau in traficul intern de transport pe teritoriul Ucrainei;
– evidenta bunurilor patrimoniale importate temporar pe santierul Combinatului Krivoi Rog, intocmirea formalitatilor vamale corespunzatoare, convenirea termenelor de returnare a acestora din Ucraina si, de asemenea, folosirea bunurilor mentionate pina la expirarea termenelor stabilite in conformitate cu cerintele legislatiei vamale;
– asigurarea folosirii marfurilor importate pentru santierul Combinatului Krivoi Rog, carora le-au fost acordate facilitati vamale, cu respectarea scopului pentru care aceste facilitati au fost acordate. Controlul folosirii acestor marfuri se realizeaza de catre beneficiarul general.
*) Anexa, cuprinzind lista utilajelor si materialelor necesare executarii lucrarilor la Combinatul Krivoi Rog, va suporta modificarile convenite de parti pina la finalizarea constructiei acestuia.

ART. 6

In scopul crearii de conditii avantajoase la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog, partea ucraineana va asigura:

6.1. Prin Cabinetul de Ministri al Ucrainei:
– introducerea in Ucraina, fara taxe vamale, a incarcaturilor, marfurilor si documentatiei antreprenorului, care se folosesc integral sau partial la executarea lucrarilor de construire a obiectelor Combinatului Krivoi Rog, si, de asemenea, introducerea, fara taxe vamale, a produselor industriale, marfurilor alimentare, produselor din tutun, bauturilor alcoolice, medicamentelor si obiectelor de igiena, pe baza cotelor convenite pentru necesarul personal al salariatilor antreprenorului;
– scoaterea din Ucraina, fara taxe vamale, a incarcaturilor, marfurilor si documentatiei proprietate a antreprenorului, dupa ce nu mai este necesara folosirea acestora la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog;
– scutirea antreprenorului si a beneficiarului general de plata spezelor legate de intocmirea formalitatilor vamale pentru marfurile importate si exportate, destinate construirii obiectelor Combinatului Krivoi Rog, inclusiv importul si exportul temporar de bunuri patrimoniale ale antreprenorului, care sa asigure indeplinirea functiilor sale privind executarea lucrarilor de constructiimontaj.
In cazul in care apar speze si taxe neconvenite prin prezentul protocol, legate de activitatea antreprenorului pentru construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog, beneficiarul general compenseaza aceste cheltuieli daca nu exista posibilitatea solutionarii lor pe alta cale.

6.2. Prin Ministerul Transporturilor din Ucraina, in baza intelegerilor cu organele competente din Romania:
– transportul incarcaturilor antreprenorului de la frontiera de stat a Ucrainei pina la santier;
– punerea la dispozitie, pe baza comenzilor antreprenorului, a materialului rulant si a conteinerelor pentru transportarea incarcaturilor acestuia de la frontiera de stat a Ucrainei pina la santier;
– sprijin in procurarea biletelor de calatorie pentru personalul antreprenorului, pe calea ferata, de la frontiera de stat a Ucrainei pina la santier si retur, la tarifele in vigoare pentru cetatenii Ucrainei;
– transportul de calatori si de marfuri de la aeroporturile si porturile maritime din Ucraina, cele mai apropiate de locul constructiei pina la aeroporturile si porturile maritime din Romania, la tarifele si in moneda utilizate in perioada de decontare intre intreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia;
– transportul de calatori si de marfuri pe liniile interne feroviare, auto, maritime, aeriene, fluviale la tarifele si in moneda utilizate in perioada de decontare intre intreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia;
– eliberarea permiselor necesare pentru transportul de marfuri, inclusiv agabaritice, cu mujloace de transport auto ale antreprenorului;
– transbordarea marfurilor in porturile maritime din Ucraina.

6.3. Efectuarea de catre beneficiarul general – Directia de constructii a Combinatului Krivoi Rog – a tuturor decontarilor cu organizatiile ucrainene de transport pentru transportarea incarcaturilor antreprenorului cu toate tipurile de transport, indiferent de apartenenta acestuia, la tarifele si in moneda aplicate in perioada de decontare intre intreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia.
Plata transportului de marfuri ale antreprenorului pe caile ferate de pe teritoriul tranzitat se efectueaza, de asemenea, de catre beneficiarul general Directia de constructii a Combinatului Krivoi Rog, cu includerea acesteia in cota sa de participare la construirea combinatului. In anumite cazuri, pe baza intelegerii reciproce a partilor, plata se poate face de catre antreprenor, cu includerea acesteia in cota sa de participare.

6.4. Prin intreprinderile comerciale locale din regiunea Kirovograd – vinzarea unor produce alimentare si industriale.

6.5. Prin Ministerul Ocrotirii Sanatatii din Ucraina – asistenta medicala pentru personalul antreprenorului, in conditiile Conventiei privind conditiile de amplasare si activitate semnata la 29 decembrie 1986.

6.6. Prin Ministerul Telecomunicatiilor din Ucraina – asigurarea constructiei obiectelor Combinatului Krivoi Rog cu legaturi telefonice, telegrafice si postale, precum si punerea la dispozitia personalului antreprenorului de tiparituri si publicatii nationale si ucrainene, in conditiile Conventiei privind conditiile de amplasare si activitate, semnata la 29 decembrie 1986.

6.7. Cu sprijinul beneficiarului general – incheierea de contracte economice directe cu orice intreprindere si organizatie din Ucraina pentru executarea de lucrari, prestarrea de servicii, livrarea de materiale si utilaje, cu decontarea in moneda utilizata in perioada de decontare intre intreprinderile Ucrainei aflate pe teritoriul acesteia.

6.8. Personalul antreprenorului este scutit de toate tipurile de speze si taxe la acordarea vizelor de serviciu pentru intrarea in si iesirea din teritoriul Ucrainei.

ART. 7

7.1. In contul compensarii cheltuielilor partii romane, in volum total de 774,6 milioane ruble transferabile, reprezentind cota sa de participare la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog si valoare utilajelor livrate intreprinderilor metalurgice ale fostului Minister al Siderurgiei al U.R.S.S. (anexa la prezentul protocol), cu luarea in considerare a dobinzilor pentru creditul acordat, urmeaza a se livra o cantitate totala de 30.945 mii tone minereu de fier – pelete, cu continut de 60,29% fier si bazicitate de 0,35, din care:
– 26.782 mii tone pelete se vor livra de catre partea ucraineana cu conditia executarii de catre partea romana a volumelor de lucrari la construirea obiectelor Combinatului Krivoi Rog (conform anexei), in care se includ 1.471 mii tone pelete pentru utilajele in valoare de 36,6 milioane ruble transferabile livrate altor intreprinderi din Ucraina. Compensarea de catre partea ucraineana a cheltuielilor partii romane se va realiza indiferent de indeplinirea obligatiilor de catre ceilalti participanti la construirea Combinatului Krivoi Rog;
– 4.163 mii tone pelete pentru utilajele, in valoare de 104,2 milioane ruble transferabile livrate intreprinderilor din fost U.R.S.S., amplasate in afara granitelor Ucrainei, in conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului protocol.
Cantitatea definitiva de pelete ce urmeaza a fi livrata de Ucraina in contul rambursarii datoriei sale va fi precizata in decurs de 6 luni de la darea in exploatare a Combinatului Krivoi Rog, proportional cu valoarea volumelor de lucrari executate efectiv si a utilajelor livrate, confirmata de catre beneficiarul general si antreprenor.
In acest sens, in calcule se vor folosi urmatorii coeficienti:
– 1 rubla sovietica este egala cu 1,5 ruble transferabile, pentru utilaje si contructii metalice stabilite prin contractul de antrepriza;
– 1 rubla sovietica este egala cu 1,36 ruble transferabile, pentru lucrari de constructii-montaj si alte cheltuieli.

7.2. Partea ucraineana, in contul rambursarii datoriei sale, va asigura livrarea in avans catre partea romana a unui volum de 7,5 milioane tone pelete in anii 1994-1996, din care in anul 1994 pina la 2 milioane tone, insa nu mai putin de 1,5 milioane tone.
Volumele ramase vor fi livrate in anii 1995-1996 in cote egale.
In cazul in care in anul 1994 nu se asigura un volum de livrari de pina la 2 milioane tone, cantitatea de pelete nelivrata se reesaloneaza in anii 1995-1996 in cote suplimentare egale.
Livrarea de pelete in avans se va face potrivit cantitatii anuale convenite prin prezentul protocol si la termenele prevazute in contract, ceea ce va asigura posibilitati de finantare si de indeplinire a programului de lucrari al antreprenorului.
In anii urmatori livrarea de pelete se va efectua in cote egale, in decurs de 10 ani sau intr-o perioada mai scurta, pe baza de intelegere reciproca a partilor.

7.3. Livrarea peletelor in contul rambursarii datoriei se efectueaza in conditiile franco-frontiera Ucrainei (orasul Reni si orasul Ismail, la intelegerea partilor, cu luarea in considerare a celor mai avantajoase conditii la incheierea contractelor anuale pentru livrarea peletelor).
Livrarea peletelor in anii 1994-1995 se va face cu folosirea la maximum a transportului naval.

ART. 8

Partea romana, prin antreprenor, va asigura in contul cotei sale de participare, conform valorii de deviz convenite, livrarea in primul an de exploatare a combinatului Krivoi Rog, de piese de schimb pentru utilajele livrate din Romania, pe baza listei prezentate de beneficiar si convenita cu antreprenorul.
In continuare, partea romana se obliga sa livreze piese de schimb pentru utilajele de fabricatie romaneasca, pe baza de contracte comerciale anuale, cu decontarea in valuta convertibila sau, pe baza de intelegere reciproca, prin alte forme de decontare.

ART. 9

Beneficiarul general si antreprenorul, pe baza de intelegere reciproca si in limitele cotei de participare a partii romane (774.6 milioane ruble transferabile pot aduce modificari in lista obiectelor ce se executa de organizatiile romane pentru construirea Combinatului Krivoi Rog (anexa la prezentul protocol) ,care sa nu conduca insa la modificarea termenelor de finalizare a lucrarilor.

ART. 10

Functiile fostei centrale (Soiuzvnesstroimport) le preia Ministerul Industriei din Ucraina care, la aprecierea sa, poate atrage orice organizatie de comert exterior pentru convenirea si rezolvarea operativa a problemelor constructiei Combinatului Krivoi Rog.
Beneficiarul general, printr-o organizatie de comert exterior sau in mod independent, va asigura:
– obtinerea si punerea la dispozitia organelor vamale a aprobarilor organelor corespunzatoare pentru introducerea in Ucraina de obiecte care sint supuse controlului acestor organe;
– convenirea si punerea la dispozitia organelor vamale a listelor de marfuri industriale si alimentare care pot fi introduse in Ucraina, fara plata taxelor vamale, pentru uzul personal al salariatilor antreprenorului.

ART. 11

Prominvestbank din Ucraina si banca corespunzatoare din Romania, in termen de 2 luni de la semnarea prezentului protocol, vor stabili modalitatea de efectuare a decontarilor si de tinere a evidentei conturilor legate de construirea Combinatului Krivoi Rog.

ART. 12

In privinta problemelor nereflectate in prezentul protocol actioneaza prevederile Conventiei privind colaborarea, ale Conventiei privind conditiile de amplasare si activitate si ale Protocolului la conventia de colaborare, semnate la 29 decembrie 1986. Prevederile celor trei documente sus-mentionate care contravin prezentului protocol isi pierd valabilitatea.

ART. 13

Problemele legate de indeplinirea prevederilor prezentului protocol vor fi solutionate prin consultari bilaterale, pe baza colaborarii dintre cele doua parti.
Toate diferendele legate de interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului protocol vor fi solutinate in conformitate cu procedurile prevazute in proiectul de acord privind promovarea si protectia reciproca a investitiilor, care a fost convenit si va fi incheiat intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei.

ART. 14

Beneficiarul general si antreprenorul, in termen de o luna de la data semnarii prezentului protocol, vor semna completarile si modificarile la contractul de antrepriza nr. 63-08/00020-107 din 12 iunie 1987, tinind seama de prevederile prezentului protocol.

ART. 15

Cu acordul reciproc al partilor, in prezentul protocol pot fi introduse modificari si completari.
Protocolul intra in vigoare la data semnarii sale. Daca va fi necesar, partile contractante isi vor notifica, in scris, pina la 20 mai 1994, indeplinirea formalitatilor intene prevazute de legislatia lor.
Incheiat la Kiev, la 5 mai 1994, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, ucraineana si rusa, toate textele fiind egal autentice.
In caz de interpretare diferita
a textelor,va fi luat ca referinta textul in limba rusa.

Din imputernicirea Guvernului Romaniei,

Marin Cristea ;


Din imputerinicirea Guvernului Ucrainei,

Golubcenko A. K.

————————————————————————————————————-

Urmăriţi cu atenţie termenele de finalizare a Complexului 1 de pornire şi a combinatului,precum şi cantităţile de pelete livrate în avans pentru asigurarea posibilităţilor de finanţare ale antreprenorului şi a indeplinirii programului de realizare a lucrărilor!!!

Urmăriţi cu atenţie toate facilităţile acordate pentru toate livrările de materiale şi utilaje destinate EXCLUSIV construirii combinatului!!!

Aceste 2 aspecte le vom analiza şi comenta pe larg în episodul următor,episod în care voi începe şi prezentarea SESIZĂRILOR care reclamă încălcarea Protocolului şi comiterea de numeroase infracţiuni privind vânzările ilegale pe piaţa locală a furniturii destinate combinatului.