Înainte de a analiza,comenta şi puncta câteva prevederi absolut demenţiale ale Protocolului bilateral româno-ucrainian vă voi prezenta câteva acţiuni mai importante ale Guvernelor României după semnarea,la 5 mai la Kiev,Protocolului.

După 5 mai 1994 s-au continuat lucrările la combinat cu multă însufleţire,parcă din dorinţa de a respecta termenele prevăzute în Protocol.Dar încet,încet,a început să scadă entuziasmul şi am ajuns la finele anului 1996 foarte departe de finalizarea complexului 1 de pornire,ca să nu mai vorbim de finalizarea combinatului.Şi în ianuarie 1997 beneficiarul aruncă “bomba”-nu mai poate continua lucrările pe motiv de lipsă a resurselor de finanţare!!!Guvernul a hotărât rapid să se mute toată forţa de muncă la finalizarea şi predarea Obiectelor Auxiliare!Aşa că s-a dat undă verde la continuarea intensificată a lucrărilor la Obiectele Auxiliare (Auto Baza,Laboratoarele,Secţia centrală de reparaţii mecanice,etc.) reuşind să fie predate beneficiarului,cu Proces verbal de recepţie al Comisiei de Stat,aproape toate Obiectele Auxiliare (au rămas nefinalizate Policlinica cu 274 de locuri,Staţia de neutralizare şi Cantina cu 300 de locuri)!Totul fără îndeplinirea obligaţiilordin partea beneficiarului care a rămas fără resurse de finanţare!În decembrie 1997 au plecat acasă şi ultimele brigăzi subcontractoare ale antreprenorului ARCOM!

ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 1998 AU RĂMAS DOAR CONDUCERILE CELOR 3 FILIALE CU PERSONALUL TESA NECESAR (!!!) ŞI PERSONALUL DE PAZĂ AL FILIALEI ARCOM PENTRU ASIGURAREA INTEGRITĂŢII OBIECTELOR NEFINALIZATE!!!

PRIN URMARE DE CONSECINŢĂ GUVERNUL RADU VASILE EMITE O HOTĂRÂRE,HG 643/1999,intrată în vigoare din 18.08.1999,PRIVIND MODUL DE DECONTARE A CHELTUIELILOR ANTREPRENORULUI ROMÂN PE PERIOADA DE SISTARE A LUCRĂRILOR!!!LA ART. 1 SUNT TRASATE EXPRES ŞI SARCINILE DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE ANTREPRENORI!!!

FACEŢI CLICK PE PAGINA DE JOS-STÂNGA ŞI CITIŢI HOTĂRÂREA,ÎN DIMENSIUNI ORIGINALE,DESCĂRCATĂ DIN PORTALUL DE LEGISLAŢIE AL GUVERNULUI!

-PAZA ŞI SIGURANŢA OBIECTIVELOR şi instalaţiilor la obiectele de bază realizate de partea română;- PAZA ŞI SIGURANŢA DEPOZITELOR de materiale şi utilaje tehnologice existente în stoc;-PAZA,SIGURANŞA ŞI MENŢINEREA ÎN FUNCŢIUNE a spaţiilor de cazare,cantinelor, centralelor termice,instalaţiilor de apă,canalizare şi de gaze pentru celelalte obiecte ale organizării de şantier;-ÎNTREŢINEREA ÎN STARE DE FUNCŢIONARE A STAŢIILOR ŞI SUBSTAŢIILOR ELECTRICE ŞI A STAŢIILOR DE POMPARE-DRENAJ;-EXECUŢIA UNOR LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE LA UTILAJELE ŞI INSTALAŢIILE TEHNOLOGICE MONTATE ALE COMPLEXULUI 1 DE PORNIRE,ÎN VEDEREA MENŢINERII ACESTORA ÎN STARE DE FIABILITATE.

REŢINEŢI ACESTE SARCINI-VOM ANALIZA MAI TÂRZIU NEÂNDEPLINIREA LOR,BA MAI MULT ÎNCĂLCAREA LOR!!!

GUVERNUL NĂSTASE EMITE O HOTĂRÂRE,HG 290/2001, INTRATĂ ÎN VIGOARE PE 13.03.2001,CARE APROBĂ MENŢINEREA ÎN CONTINUARE A CELOR 3 FILIALE PE ŞANTIER MENŢINÂND ACELEAŞI SARCINI PENTRU ANTREPRENORI CA CELE DIN HG 643/1999,SCHIMBÂND DOAR ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE!Faceţi CLICK pe imaginea de jos-dreapta pentru a citi în mărime originală Hotărârea descărcată din portalul de legislaţie al Guvernului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriale,Ministerul Industriei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor au emis Normele Metodologice de aplicare a prevederilor  HG 643/1999,nr. 12076/1999.Foarte tare este capitolul III-Verificarea operaţiunilor: ordonatorul de credite VERIFICĂ: —-REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE LA ART. 1 DIN HOTĂRÂRE; —-ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE.

REŢINEŢI PREVEDERILE ACESTUI CAPITOL-VOM ANALIZA MAI TÂRZIU NEÂNDEPLINIREA LOR,BA MAI MULT ÎNCĂLCAREA LOR!!!

GUVERNUL VĂCĂROIU FACE UN CADOU ANTREPRENORILOR ARCOM S.A. şi ARCIF S.A. PRIN EMITEREA UNEI HOTĂRÂRI,HG 573/1995,CU INTRARE ÎN VIGOARE DIN 15.08.1995,CARE PREVEDE : ART. 5 : MATERIILE PRIME,MATERIALELE, SEMIFABRICATELE ŞI PIESELE DE SCHIMB AFLATE ÎN STOC LA 31 DECEMBRIE 1994 (!!!) LA COMBINATUL MINIER KRIVOI ROG SE TRANSMIT,CU PLATĂ,ÎN PROPRIETATEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE “ARCOM”-S.A. ŞI “ARCIF”-S.A.VALOAREA REEVALUATĂ A STOCURILOR SE DEDUCE EŞALONAT DIN SITUAŢIILE DE PLATĂ ÎN ANII 1995-1996,PROPORŢIONAL CU VALOAREA ACESTOR SITUAŢII DE PLATĂ.Faceţi click pe imaginea de jos-stânga pentru a citi cadoul lui Văcăroiu.

De ce am spus “face un  cadou” ???Pentru că GUVERNUL CIORBEA reia HG 959/1994 şi emite HG 959 (R1)/1994,CU INTRARE ÎN VIGOARE DIN 19 FEBRUARIE 1998 (!!!),CARE REPETĂ IDENTIC ART. 5 DIN HG 573/1995 :  MATERIILE PRIME,MATERIALELE, SEMIFABRICATELE ŞI PIESELE DE SCHIMB AFLATE ÎN STOC LA 31 DECEMBRIE 1994 (!!!) LA COMBINATUL MINIER KRIVOI ROG SE TRANSMIT,CU PLATĂ,ÎN PROPRIETATEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE “ARCOM”-S.A. ŞI “ARCIF”-S.A.VALOAREA REEVALUATĂ A STOCURILOR SE DEDUCE EŞALONAT DIN SITUAŢIILE DE PLATĂ ÎN ANII 1995-1996,PROPORŢIONAL CU VALOAREA ACESTOR SITUAŢII DE PLATĂ.

V-AŢI PRINS??? ESTE DEMENŢIAL!!!  ÎN FEBRUARIE 1998 GUVERNUL CIORBEA ANUNŢĂ ANTREPRENORII ARCOM S.A şi ARCIF S.A. CĂ VALOAREA REEVALUATĂ A STOCURILOR SE DEDUCE EŞALONAT ÎN 1995-1996 !!!!!!!!!!!!! SUPERB !!!!!!!!!!Faceţi click pe imaginea de jos-dreapta pentru a citi cadoul lui Ciorbea.

Să recapitulăm.

Guvernul Văcăroiu semnează Protocolul bilateral pentru continuarea lucrărilor la CIM Krivoi Rog (1994) şi face cadou antreprenorilor ARCOM S.A. şi ARCIF S.A. (1995) stocurile existente la combinat la 31.12.1994 (ZECI DE  MILIOANE DE DOLARI).

Guvernul Ciorbea confirmă cadoul Guvernului Văcăroiu prin renunţarea la deducerea valorii reevaluate a stocurilor (1998).

Guvernul Radu Vasile aprobă “continuarea” lucrărilor pe perioada de sistare a lucrărilor (!?!), trasează “sarcini precise” şi “norme metodologice de decontare a cheltuielilor” antreprenorilor ARCOM S.A.,UZINEXPORT S.A. şi ARCIF S.A. (1999).

Guvernul Năstase aprobă “continuarea” lucrărilor pe perioada de sistare a lucrărilor (!?!),trasează aceleaşi “sarcini precise” şi “norme metodologice de decontare a cheltuielilor” antreprenorilor ARCOM S.A.,UZINEXPORT S.A. şi ARCIF S.A.,dar scimbă Ordonatorul principal de credite (2001).

NICI UNUL DIN GUVERNE,începând cu Văcăroiu,continuând cu Ciorbea,Radu Vasile,Isărescu,Năstase,Tăriceanu şi terminând cu BOC 1,2,3,4,5 NU AU ÎNDRĂZNIT SĂ SOMEZE SOCIETĂŢILE ARCOM S.A. şi ARCIF S.A.  SĂ-ŞI ACHITE DATORIA LA BUGETUL DE STAT,ADICĂ VALOAREA REEVALUATĂ A STOCURILOR PRIMITE ÎN PROPRIETATE CU PLATĂ!!!!!!!!!!!

ULTIMA BOMBĂ!!!!!

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE A FOST SOLICITAT SĂ SE CONSTITUIE PARTE CIVILĂ,DIN PARTEA STATULUI,ÎN DOSARUL PENAL NR. 4677/P/2008 CARE INSTRUMENTEAZĂ JAFUL SISTEMATIC AL COMBINATULUI.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE A REFUZAT MENŢIONÂND CĂ NU SE CONSIDERĂ PĂGUBIT CU NIMIC !!!!!!!!!!!!

NOTĂ!

PENTRU 2009 S-AU ALOCAT 5 MILIOANE DE RON PENTRU OBIECTIVUL KRIVOI ROG.

PENTRU 2010 S-AU ALOCAT 5,185 MILIOANE DE RON PENTRU OBIECTIVUL KRIVOI ROG.

CÂT S-A PREVĂZUT PENTRU OBIECTIVUL KRIVOI ROG ÎN PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2011???????

îN 14 ANI DE SISTARE A LUCRĂRILOR S-AU ARUNCAT PE APA SÂMBETEI CIRCA 30 MILIOANE DE DOLARI CU MENŢINEREA ÎN ŞANTIER A 3 FILIALE,DIN CARE UZINEXPORT KRIVOI ROG ŞI-A PIERDUT COMPLET ŞI OBIECTUL MUNCII NEMAILIVRÂNDU-SE NIMIC ÎN ŞANTIER IAR STOCUL DE FURNITURĂ NEPREDATĂ FIIND PĂZITĂ DE PERSONALUL DE PAZĂ AL FILIALEI ARCOM KRIVOI ROG (DIRECTOR,CONTABIL ŞEF,INGINER SPECIALIST,GESTIONAR,ŞOFER,2 AUTOTURISME LOGAN,CALCULATOARE,XEROXURI,4 APARTAMENTE pentru 5 persoane,FAXURI,TELEFOANE,SALARII ÎN LEI CA LUMEA, DIURNĂ ÎN DOLARI ŞI MAI CA LUMEA,ŞI TOTUL PENTRU A TĂIA FRUNZĂ LA CÂINI).LA FILIALA ARCOM KRIVOI ROG AVEM DIRECTOR,CONTABIL ŞEF ŞI 6 ŞEFI DE SERVICI (!!!!), PAZNICI,ELECTRICIENI DE ÎNTREŢINERE ŞI PERSONAL LA 8 ORE (O SUDURĂ,UN ROBINET,UN TRANSPORT,UN COSIT,O ZUGRĂVEALĂ ŞI ALTE MĂRUNŢIŞURI).6 ŞEFI DE SERVICI-SALARII ŞI DIURNE LA GREU-PENTRU A PĂZI PAZNICII ŞI A-L VERIFICA PE ŞEFUL PAZEI DACĂ NU FACE CUMVA FAVORITISME CU PROGRAMĂRILE ÎN TURELE DE PAZĂ !!!!

ALOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DOMNILOR GUVERNANŢI !!!!!!!!!!!!!!!

CÂTE MILIOANE DE DOLARI MAI AVEŢI DE GÂND SĂ ARUNCAŢI PE APA SÂMBETEI DIN BUGETUL DE STAT-BANUL PUBLIC ???????????????????

CÂND AVEŢI DE GÂND SĂ RECUPERAŢI DATORIILE ANTREPRENORILOR CIM KRIVOI ROG ???

CÂT VALOREAZĂ CE A MAI RĂMAS DIN CIM KRIVOI ROG ???????

ÎN CE STADIU AŢI AJUNS CU DISCUŢIILE TEHNICE CARE “AU ÎNCEPUT PE 10 MAI 2010” (CITAT DIN VIDEANU!) REFERITOARE LA VÂNZARERA COTEI DE PARTICIPAŢIE A ROMÂNIEI LA CIM KRIVOI ROG CĂTRE MITAL GALAŢI ???????ESTE INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC CARE TREBUIE ADUSĂ LA CUNOŞTINŢA CONTRIBUABILILOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CÂT SĂ MAI AŢTEPTĂM CA SĂ NE SPUNEŢI ADEVĂRUL ???????

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

RECTIFICARE : CUNOSCUTUL SITE http://www.arcom.ro A REAPĂRUT PE INTERNET!SPER SĂ FI FOST O DEFECŢIUNE TEHNICĂ ŞI NU O ACŢIUNE DELIBERATĂ A DOMNULUI VASILE GEAMBAZI,DREPT PENTRU CARE ÎMI CER SCUZELE DE RIGOARE.CU ACEASTĂ OCAZIE MI   S-A TRANSMIS FAPTUL CĂ AU  FOST VERIFICATE  ŞI ADRESELE DE E-MAIL ..@ARCOM.RO CARE NU AU MAI RETURNAT MESAJUL PRIMIT.ÎNTR-UN ARTICOL VIITOR VĂ VOI PREZENTA ACEST MESAJ EXCEPŢIONAL CARE A FOST TRANSMIS LA FOARTE MULŢI DESTINATARI.FOARTE MULŢI !!!

Advertisements