Înainte de a vă prezenta DECRETUL CONSILIULUI DE STAT Nr. 156 DIN 05.06.1987 SEMNAT DE PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,NICOLAE CEAUŞESCU,vă prezint “EXPUNEREA DE MOTIVE” care a stat la baza emiterii acestui DECRET:

Expunere de motive

La 29 decembrie 1986 a fost semnată la Moscova Convenţia între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind colaborarea la construirea pe teritoriul URSS a Combinatului de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog.

În conformitate cu prevederile acesteia,cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea investiţiei Combinatului Krivoi Rog este, corespunzător cantităţii de minereu solicitate,de 26,7% din valoarea totală a investiţiei, ceea ce reprezintă 782,2 mil. ruble transferabile,din care lucrări de construcţii-montaj 447,0 mil.ruble.

Principalele obiective repartizate spre execuţie parţii române sunt: fabrica de pelete, gospodăria de slam, unele obiecte auxiliare, locuinţe cu o suprafaţă desfăşurată de 114,8 mii metri pătraţi, dotări social-culturale aferente şi un spital de 250 locuri.

Pentru realizarea acestor obiective,partea română va livra şi pune în operă circa 59 mii tone utilaje tehnologice, 72 mii tone construcţii metalice, 320 mii metri cubi prefabricate din beton, 21 mii tone conducte şi armături, mii tone ciment şi alte produse; va realiza un volum de circa 60 mil. mc. terasamente la gospodăria de slam, lucrare care se realizează cu un grad ridicat de mecanizare.

Pentru regelementarea participării unităţilor româneşti la îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile convenţiei de colaborare la realizarea combinatului ,am elaborat proiectul de decret alăturat, care cuprinde în principal următoarele:

nominalizarea unităţilor româneşti paricipante la proiectarea şi realizarea combinatului;

organizarea întregii activităţi de construcţii-montaj în străinătate potrivit principiilor şi prevederilor decretelor Consiliului de Stat nr.137 şi 138/1984;

organizarea unui grup permanent în subordinea Consiliului Miniştri,pentru coordonarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii de către toate ministerele, centralele, institutele de proiectare şi interprinderile participante din ţara a sarcinilor ce revin acestora;

organizarea unui colectiv de coordonare cu sediul pe platforma Krivoi Rog în subordinea directă a grupului permanent de coordonare, având ca principal obiect de activitate asigurarea relaţiilor cu partenerii de contract şi autorităţile sovietice precum şi coordonarea activităţii unităţilor româneşti participante la realizarea Combinatului;

organizarea unei filiale Uzinexportimport cu sediul la Krivoi Rog şi a unei staţii de mecanizare aparţinând Interprinderii de utilaj greu şi transport pentru construcţii în străinătate;

organizarea grupei române de proiectare cu sediul la Krivoi Rog care să asigure coordonarea tuturor lucrărilor de proiectare şi implementarea în proiectele sovietice a utilajelor şi echipamentelor româneşti;

– stabilirea nivelului retribuţiilor în ruble sovietice şi a îndemnizaţiilor în lei pentru personal muncitor român;

acordarea, potrivit prevederilor convenţiei de colaborare, de credite cu dobândă de 3% pe an pentru livrările din ţară şi lucrările care se realizează în străinătate pe toată durata de execuţie, până la darea în exploatare a obiectelor combinatului şi a celorlalte obiecte care se construiesc, data la care începe rambursarea creditului prin livrări de minereu.

Proiectul de decret prevede de asemenea, aplicarea şi pentru lucrările de la Krivoi Rog a unor reglementări prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr.63/1985 privind unele măsuri referitoare la construirea de obiective în industria gazelor din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.

În vederea relementării celor de mai sus, am întocmit proiectul de decret, pe care dacă sunteţi de acord, vă rugăm a-l semna.

Propunem ca,după aprobare,decretul şi anexele să nu fie publicate în Buletinul Oficial al R.S. România, având în vedere caracterul de secret de serviciu şi să fie comunicat ministerelor şi celorlalte organe prevăzute în anexa.

Proiectul de decret a fost dezbătut şi însuşit de birourile executive ale consiliilor de conducere ale Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi Ministerul Construcţiilor Industriale.

Aţi citit cu atenţie EXPUNEREA DE MOTIVE???

AŢI REŢINUT CINE VA AVEA SEDIUL LA KRIVOI ROG???

AŢI REŢINUT CĂ SE PROPUNE “ORGANIZAREA UNEI FILIALE UZINEXPORTIMPORT” ŞI A “GRUPEI ROMÂNE DE PROIECTARE”  CU SEDIUL LA KRIVOI ROG???

AŢI VĂZUT,ÎN TOATĂ EXPUNEREA DE MOTIVE,”ORGANIZAREA UNEI FILIALE ARCOM” SAU “ORGANIZAREA UNEI FILIALE ARCIF”???

Poate credeţi că nu are importanţă omisiunea propunerii de organizare a celor 2 Filiale din Expunerea de motive şi că organizarea celor 2 Filiale a fost menţionată în DECRET.

Ei bine,NU!!!

În episodul următor vă voi prezenta textul integral al DECRETULUI Nr. 156 DIN 05.06.1987 şi vă veţi convinge că cele 2 Filiale,ARCOM şi ARCIF,NU EXISTĂ!!!!!

ÎN BAZA CĂRUI ACT NORMATIV FUNCŢIONEAZĂ FILIALA ARCOM KRIVOI ROG ŞI FILIALA ARCIF KRIVOI ROG,MENŢINUTE ŞI FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT TIMP DE 14 ANI DE STAGNARE TOTALĂ A LUCRĂRILOR?????

POATE SE-NDURĂ DOMNUL MINISTRU ARITON SĂ POSTEZE PE SITE-UL M.E.C.M.A. O EXPLICAŢIE CARE SĂ NE LUMINEZE ŞI PE NOI PROSTIMEA DIN BUZUNARUL CĂREIA S-AU POMPAT ZECI DE MILIOANE DE DOLARI ÎN FILIALELE DE LA KRIVOI ROG!!!

Poate se-ndură domnul Ministru ARITON să ne explice şi rostul HG 541/2004,care a stat la baza HG 1018/2004:

GUVERNUL ROMANIEI

Hotărâre nr. 1018 din 25/06/2004 (Hotararea 1018/2004)

Publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr. 618 din 07/07/2004

Intrare în vigoare din 07/07/2004

pentru aprobarea unui mandat de reprezentare

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 541/2004 privind unele masuri pentru continuarea participarii Romaniei la finalizarea lucrarilor de construire a Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog  din Ucraina,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se aproba mandatul emis de Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Externe pentru imputernicirea LNM Holdings N.V., inregistrata in Antilele Olandeze la adresa Penstraat 105, Curacao, Netherlands’ Antilles, sa negocieze, pentru partea romana, cu partea ucraineana conditiile privind finalizarea lucrarilor la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si sa preia toate obligatiile asumate de Guvernul ucrainean fata de statul roman, conditii si obligatii rezultate din Conventia intre Guvernul R.S.R. si Guvernul U.R.S.S. privind colaborarea la construirea CIM Krivoi Rog, semnata la Moscova la 29 decembrie 1986 si reactualizata prin Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborarii la construirea CIM Krivoi Rog, din 5 mai 1994, in baza Legii nr. 95/1993 privind continuarea participarii Romaniei la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, republicata.

Art. 2. – Partea romana va negocia cu partea ucraineana stabilirea cuantumului la zi al obligatiilor partii ucrainene fata de partea romana, tinand cont de faptul ca Romania a realizat 82,62% din cota sa de participare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
——–
p. Ministrul de stat,

ministrul economiei si comertului
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.018.

————————————————————————————————–

INCREDIBIL!!!!!

DUPĂ 7 ANI DE STAGNARE A LUCRĂRILOR,DOMNUL NĂSTASE IMPUTERNICEŞTE INDIANUL,CĂRUIA I-A FĂCUT “CADOU” SIDEX GALAŢI,SĂ NEGOCIEZE CONDIŢIILE PENTRU FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA CIM KRIVOI ROG ŞI SĂ PREIA TOATE OBLIGAŢIILE ASUMATE DE GUVERNUL UCRAINEAN FAŢĂ DE STATUL ROMÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IAR DOMNUL VIDEANU,PE 8 MAI 2010,DECLARĂ CĂ DE LUNI,10 MAI 2010,SPECIALIŞTII M.E.C.M.A. ŞI MITTAL-GALAŢI SE AŞEAZĂ LA MASA ROTUNDĂ PENTRU A STABILI CONDIŢIILE TEHNICE ALE PRELUĂRII COTEI DE PARTICIPAŢIE A ROMÂNIEI LA CIM KRIVOI ROG DE CĂTRE MITTAL-GALAŢI!!!!!

AU TRECUT 8 (OPT) LUNI ŞI JUMĂTATE ŞI NU S-AU MAI STABILIT CONDIŢIILE TEHNICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P-ASTA CUM O MAI EXPLICAŢI DOMNULE MINISTRU ARITON???

UNDE ESTE TRANSPARENŢA ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CHELTUIREA BANULUI PUBLIC??????????????????????

———————————————————————————————

PE MÂINE CU PREZENTAREA DECRETULUI 156/1987!!!!!