E bine şi aşa,e minunat,mai bine 100 milioane $ decât PRAFUL DE PE TOBĂ!!!

Vă prezint articolul promis din care aflăm despre această năucitoare pretenţie a României,faţă de declaraţia Preşedintelui Băsescu făcută la conferinţa de presă cu ocazia vizitei Preşedintelui Ucrainei,Viktor Iuschenko,”că România nu poate să mai investească pentru finalizarea construcţiei combinatului, rămânând doar să recupereze MILIARDUL INVESTIT”.

Articolul original,în limba rusă,îl puteţi citi integral aici:

http://e-news.com.ua/show/39330.html

Vă voi prezenta doar începutul articolului,urmat de traducerea în limba română,care se referă în mod expres la “PROBLEMA ROMÂNEASCĂ”.

КГОКОР как объект приватизации

Опубликовано: 29 ноя, 15:27

Эксперты считают, что до начала предприватизационной подготовки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) правительству необходимо, во-первых, уладить все дела с международными партнерами по строительству объекта, во-вторых, разработать специальную методику его продажи, и, в-третьих, определиться со стратегией функционирования предприятия на внутреннем и внешнем рынках.

«Румынский вопрос»

В конце текущего месяца, согласно данным Министерства промышленной политики Украины, должно состояться заседание межгосударственной украинско-румынской рабочей группы по достройке КГОКОР, в ходе которого Украина планирует урегулировать все «недоразумения» в отношениях с Румынией, являющейся ее главным партнером в строительстве комбината. Как известно, отечественная доля в этом международном проекте, стартовавшем в середине 80-х, составляет 56,4%, доля Румынии — 28% и Словакии — 15,6%. При этом румынская часть КГОКОРа, построенного на 70% и потому номинально являющегося объектом незавершенного строительства, готова на 81%.

В денежном же выражении отечественные обязательства в проекте с общей стоимостью в 2,4 млрд долларов, в рамках которого было выполнено работ на сумму 1,6 млрд долларов, перед иностранными партнерами составляют 750 млн долларов.

Однако претензии к Украине по этому поводу на сегодня имеет лишь Румыния — в размере 100 млн долларов.

——————————————————————————————

KGOKOR ca obiect de privatizare

Publicat: 29 noiembrie, 15:27

Experţii cred că, înainte de pregătirea pre-privatizării Combinatului de îmbogăţire a minereului acid cu continut de fier (KGOKOR) guvernul ar trebui, în primul rând, să se ocupe de toate relaţiile cu partenerii internaţionali privind construcţia combinatului,în al doilea rând,să dezvolte o metodă specială de vânzare,şi,în al treilea rând,definirea strategiei de funcţionare a combinatului pe pieţele interne şi externe.

“Problema românească”

La sfârşitul acestei luni, potrivit Ministerului de politică industrială din Ucraina,trebuia să  aibe loc şedinţa ucraineano-română a Grupului de lucru interguvernamental privind finalizarea KGOKOR,în care Ucraina intenţionează să soluţioneze toate “neînţelegerile” în relaţiile cu România, care este partenerul principal în construirea combinatului. După cum ştim, cota de participare a Ucrainei în acest proiect internaţional, lansat la mijlocul anilor 80,este de 56,4%,a României – 28% şi a Slovaciei – 15,6%.Prin aceasta,partea   românească a GOKOR,construită 70% ,şi prin urmare considerată ca obiect cu construcţie nefinalizată,este gata la 81%.

În termeni monetari,obligaţia beneficiarului, în proiectul cu valoarea totală de 2,4 miliarde dolari,în cadrul căruia au fost realizate lucrări în valoare de 1,6 miliarde dolari,în faţa partenerilor straini este de 750 milioane dolari.

Cu toate acestea, pretenţii faţă de Ucraina pe această temă,în ziua de azi,are doar România – în valoare de 100 milioane dolari.

——————————————————————————————————

Să vedem cam ce recuperează România din MILIARDUL DE DOLARI INVESTIT!!!

– 30 MILIOANE DE DOLARI=SALARIILE şi DIURNA DIN ULTIMII 14 ANI,PERIOADA DE SISTARE A LUCRĂRILOR,PENTRU “PAZA şi ÎNTREŢINEREA COMBINATULUI MINIER KRIVOI ROG” !!!

-70 MILIOANE DE DOLARI=SALARIILE şi DIURNA PE VREO 3-4 ANI PENTRU CEI 4000 DE MUNCITORI CARE AU LUCRAT LA COMBINAT PÎNĂ PRIN ANUL 1993-1994  !!!

TOTAL = 100 DE MILIOANE DE DOLARI !!!!!

PĂI NICI MĂCAR SALARIILE şi DIURNELE PE TOATĂ PERIOADA DE 25 DE ANI DE CÂND SUNTEM ACOLO ?????

NU !!!!!

DAR UTILAJELE TEHNOLOGICE=59000tONE, CONDUCTELE=21000 Tone,CONSTRUCŢII METALICE=72000 Tone?????

NU !!!!!

DAR BETON ARMAT PREFABRICAT=1 MILION Tone (echivalent), BETON ARMAT MONOLIT=440000 mc,TERASAMENTE=72 MILIOANE mc,PILOŢI BĂTUŢI (8-15 m lungime)=48000 Buc.,CABLE şi CONDUCTORI=3700 Km ?????

NU !!!!!

DAR MATERIALELE DE CONSTRUCŢII PENTRU 1960 de APARTAMENTE,SPITALUL cu 250 de PATURI,ŞCOALA cu 1720 de LOCURI,GRĂDINIŢA cu 360 de LOCURI,MAGAZINUL UNIVERSAL,CENTRALA TELEFONICĂ,DEPOUL DE POMPIERI PENTRU 6 MAŞINI,PREVENTORIUL,etc. ?????

NU !!!!!

!!!VALOAREA COTEI DE PARTICIPARE ESTE DE 782,2 MILIOANE DE RUBLE TRANSFERABILE,ADICĂ UN PIC PESTE 1 MILIARD DE DOLARI !!!

!!!LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ,ADICĂ MATERIALELE DE CONSTRUCŢII ŞI MANOPERA, AU FOST EVALUATE LA 447 MILIOANE DE RUBLE TRANSFERABILE,ADICĂ VREO 600 DE MILIOANE DE DOLARI!!!!!

DECI SUTA DE MILIOANE DE DOLARI NU ACOPERĂ NICI MĂCAR MANOPERA,ADICĂ SALARIILE şi DIURNELE !!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vă las pe dumneavoastră să trageţi concluziile!

Vă mai spun o BOMBĂ!!!

ÎN 2004,DUPĂ CE TRECUSERĂ 6 ANI DE LA SISTAREA LUCRĂRILOR,MARELE PRIM MINISTRU ADRIAN NĂSTASE SEMNEAZĂ,ÎN LUNA APRILIE, HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 541 :

GUVERNUL ROMANIEI

Hotărâre nr. 541 din 07/04/2004

privind unele masuri pentru continuarea participarii Romaniei la finalizarea lucrarilor de construire a Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina

Publicat in Monitorul Oficial 393 din 4 mai 2004 (M. Of. 393/2004)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. – Se imputernicesc Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Externe sa emita un mandat de reprezentare pentru L.N.M. Holdings NV, care participa la privatizarea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina, sa negocieze, pentru partea romana, cu partea ucraineana conditiile privind finalizarea lucrarilor la acest obiectiv.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
—————
Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana

Bucuresti, 7 aprilie 2004.

Nr. 541.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ÎN IUNIE 2004 ACELAŞI MARE PRIM MINISTRU,ADRIAN NĂSTASE,SEMNEAZĂ HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 1018:

GUVERNUL ROMANIEI

Hotărâre nr. 1018 din 25/06/2004 (Hotararea 1018/2004)

Publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr. 618 din 07/07/2004

Intrare în vigoare din 07/07/2004

pentru aprobarea unui mandat de reprezentare

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 541/2004 privind unele masuri pentru continuarea participarii Romaniei la finalizarea lucrarilor de construire a Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog din Ucraina,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – Se aproba mandatul emis de Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Externe pentru imputernicirea LNM Holdings N.V., inregistrata in Antilele Olandeze la adresa Penstraat 105, Curacao, Netherlands’ Antilles, sa negocieze, pentru partea romana, cu partea ucraineana conditiile privind finalizarea lucrarilor la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si sa preia toate obligatiile asumate de Guvernul ucrainean fata de statul roman, conditii si obligatii rezultate din Conventia intre Guvernul R.S.R. si Guvernul U.R.S.S. privind colaborarea la construirea CIM Krivoi Rog, semnata la Moscova la 29 decembrie 1986 si reactualizata prin Protocolul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind continuarea colaborarii la construirea CIM Krivoi Rog, din 5 mai 1994, in baza Legii nr. 95/1993 privind continuarea participarii Romaniei la construirea Combinatului minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si asigurarea resurselor de finantare necesare, republicata.

Art. 2. – Partea romana va negocia cu partea ucraineana stabilirea cuantumului la zi al obligatiilor partii ucrainene fata de partea romana, tinand cont de faptul ca Romania a realizat 82,62% din cota sa de participare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
————–
p. Ministrul de stat,
ministrul economiei si comertului,
Andrei Grigorescu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 1.018.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ŞTIŢI CINE ESTE L.N.M. HOLDINGS N.V. ???FIRMA NIMĂNUI ALTUIA DECÂT A CELUI CARE A PRIMIT CADOU ŞI SIDEX GALAŢI, INDIANUL,LAKŞMI N. MITTAL (!!!),ÎNREGISTRATĂ ÎN ANTILELE OLANDEZE!!!!!

sa negocieze, pentru partea romana, cu partea ucraineana conditiile privind finalizarea lucrarilor la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog – Ucraina si sa preia toate obligatiile asumate de Guvernul ucrainean fata de statul roman” !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VĂ DAŢI SEAMA ???????????????????????

IAR DIN 1994,ŞI PÂNĂ ÎN PREZENT,S-AU APLICAT PREVEDERILE UNEI ALTE HOTĂRÂRI DE GUVERN,HG Nr. 161/1994,CARE NU NUMAI CĂ ÎNCALCĂ CONSTITUŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI DAR FACE ŞI DISCRIMINARE ÎNTRE CATEGORIILE DE PERSONAL CARE AU MUNCIT ŞI MUNCESC LA CIM KRIVOI ROG.

RUŞINE,RUŞINE,RUŞINE,DE TREI ORI RUŞINE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ACEASTĂ HOTĂRÂRE DE GUVERN VA FI ATACATĂ ŞI SE VA SOLICITA ANULAREA EI LA TOATE INSTITUŢIILE ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE!!!!!!!!!!!!!!!!!

AŢI MERS PREA DEPARTE DOMNILOR GUVERNANŢI !!!!!

AŢI ÎNTINS PREA TARE COARDA ŞI E APROAPE GATA SĂ SE RUPĂ!!!!!

O VOM AJUTA SĂ SE RUPĂ MAI REPEDE !!!!!