Reţineţi şi vă cruciţi!!!

Art. 1. – (1) Personalul trimis temporar în străinătate beneficiază de DIURNA ÎN VALUTĂ STABILITĂ DE CĂTRE UNITATEA TRMIŢĂTOARE,PRIN NEGOCIERE CU SALARIAŢII !!!!!

(2) CUANTUMUL DIURNEI SE NEGOCIAZĂ DIFERENŢIAT,PE CATEGORII DE PERSONAL,ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL ACTIVITĂŢII,ŞI SE ACORDĂ ÎN CONDIŢIILE ŞI ÎN LIMITELE PREVĂZUTE ÎN HG Nr. 647/1993 !!!!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V-A PLĂCUT?

NUMAI CĂ DIURNA NU SE ACORDĂ PENTRU CE FEL DE MUNCĂ PRESTEZI ÎN STRĂINĂTATE!!!ACEST LUCRU ESTE PRECIZAT ÎN MOD EXPRES CHIAR ÎN HG Nr. 647/1993 MENŢIONATĂ ÎN HOTĂRÂREA DE MAI SUS!!!IATĂ CE SE SPUNE LA ART. 3 :

HOTARIREA Nr. 647 din 26 noiembrie 1993 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 293 din 16 decembrie 1993

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 3

(1) Personalului trimis in strainatate pentru indeplinirea unor actiuni cu caracter temporar, cu suportarea cheltuielilor de catre minister si celelalte unitati trimitatoare, i se acorda:

A. In strainatate:
a) o indemnizatie zilnica in valuta, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ACELAŞI LUCRU ESTE PREVĂZUT ŞI ÎN HG Nr. 518/1995,CARE ABROGĂ HG Nr. 647/1993,ŞI CARE PREVEDE LA ART. 5 URMĂTOARELE:

HOTARIRE Nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 154 din 19 iulie 1995

Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 5
(1) Personalului trimis in strainatate in conditiile prezentei hotariri i se acorda:

A. In strainatate:
a) o indemnizatie zilnica in valuta, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TOATE CELE 3 HOTĂRÂRI DE GUVERN LE PUTEŢI CITI PE SITE-UL DE LEGISLAŢIE http://legislatie.just.ro/ .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Punctez încă odată definiţia şi destinaţia “DIURNEI” :

INDEMNIZAŢIE ZILNICĂ ÎN VALUTĂ,ÎN VEDEREA ACOPERIRII CHELTUIELILOR DE HRANĂ,A CELOR MĂRUNTE UZUALE,PRECUM ŞI A COSTULUI TRANSPORTULUI ÎN INTERIORUL LOCALITĂŢII ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA !!!!!!!!!!!!!!

DECI DIURNA NU SE ACORDĂ PENTRU CE FEL DE MUNCĂ PRESTEZI ÎN STRĂINĂTATE,DIURNA SE ACORDĂ ZILNIC PENTRU HRANĂ ŞI MĂRUNTELE UZIALE!!!!!

1. HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 161/1994 ÎNCALCĂ PREVEDERILE CONSTITUŢIEI:

Egalitatea în drepturi

ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Tratatele internaţionale privind drepturile omului

ARTICOLUL 20
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

ARTICOLUL 52
(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.

(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

2. HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 161/1994 ÎNCALCĂ PREVEDERILE DECARAŢIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI:

Articolul 1
Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele sunt inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unele fata de altele in spiritul fraternitatii.
Articolul 5

Nimeni nu va fi supus torturii, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.
Articolul 7
Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

FOARTE,FOARTE IMPORTANT !!!!!!!!!!!!!

ACEASTĂ HG Nr. 161/1994 SE APLICĂ NUMAI PENTRU PERSONALUL MUNCITOR DE LA COMBINATUL MINIER KRIVOI ROG !!!!!!!!!!!!!!!!!!

AVEM DE-A FACE CU 2 NEMERNICII:

1. 80 DE OAMENI SUNT BATJOCORIŢI ŞI UMILIŢI FIIND CONSIDERAŢI ÎN AFARA SOCIETĂŢII NEMERITÂND ACELEAŞI DREPTURI CA ALE CELORLALŢI MUNCITORI CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE PENTRU STATUL ROMÂN !!!!!!

2. S-A FĂCUT O DISCRIMINARE CRASĂ ÎNTRE CATEGORIILE DE PERSONAL DIN CADRUL ACELEIAŞI SOCIETĂŢI PRIN ACORDAREA DIURNEI DIFERENŢIAT PE “CATEGORII DE PERSONAL ŞI SPECIFICUL FIECĂREI ACTIVITĂŢI” !!!!!ADICĂ MUNCITORUL TREBUIE SĂ MĂNÂNCE MAI PUŢIN DECÂT INGINERUL,IAR INGINERUL TREBUIE SĂ MĂNÂNCE MAI PUŢIN DECÂT DIRECTORUL!!!!! RUŞINEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPER DIN TOT SUFLETUL CA MINUNATELE NOASTRE ONG-uri CARE SE LUPTĂ DIN TOATE PUTERILE PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI SĂ SE AUTOSESIZEZE,DUPĂ CITIREA ACESTUI MATERIAL,ŞI SĂ FACĂ DEMERSURILE NECESARE PENTRU A SE ANULA ACEASTĂ RUŞINOASĂ HG Nr. 161/1994 ŞI OAMENII CARE AU MUNCIT ŞI CARE MAI MUNCESC LA CIM KRIVOI ROG SĂ FIE PUŞI ÎN DREPTURILE LOR LEGALE ÎN CONFORMITATE CU CONSTITUŢIA ROMÂNIEI ŞI CU DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI!!!

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!