Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie
de Mihai Eminescu

 

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,

 Țara mea de glorii, țara mea de dor,

 Brațele nervoase, arma de tărie,

 La trecutu-ți mare, mare viitor!

 Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,

 Dacă fiii-ți mîndri aste le nutresc;

 Căci rămîne stînca, deși moare valul,

 Dulce Românie, asta ți-o doresc.

 

 Vis de răzbunare negru ca mormîntul

 Spada ta de sînge dușman fumegînd,

 Și deasupra idrei fluture cu vîntul

 Visul tău de glorii falnic triumfînd,

 Spună lumii large steaguri tricoloare,

 Spună ce-i poporul mare, românesc,

 Cînd s-aprinde sacru candida-i vîlvoare,

 Dulce Românie, asta ți-o doresc.

 

 Îngerul iubirii, îngerul de pace,

 Pe altarul Vestei tainic surîzînd,

 Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,

 Cînd cu lampa-i zboară lumea luminînd,

 El pe sînu-ți vergin încă să coboare,

 Guste fericirea raiului ceresc,

 Tu îl strînge-n brațe, tu îi fă altare,

 Dulce Românie, asta ți-o doresc.

 

 Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!

 Tînără mireasă, mamă cu amor!

 Fiii tăi trăiască numai în frăție

 Ca a nopții stele, ca a zilei zori,

 Viață în vecie, glorii, bucurie,

 Arme cu tărie, suflet românesc,

 Vis de vitejie, fală și mîndrie,

 Dulce Românie, asta ți-o doresc!

—————————————————————————————