Cu siguranţă şi în prezent, marile puteri ale lumii lucrează la exerciţii similare, imaginându-şi prăbuşirea sângeroasă a Uniunii Europene, un masiv atac terorist sau chiar atrocităţi chimice sau nucleare!!!

Marile puteri ale lumii se pregătesc de un Armagedon NUCLEAR. Dosarele SECRETE care au ieşit la lumină!

Margaret Thatcher se confrunta în martie 1981 cu cea mai mare dilemă pe care a întâmpinat-o vreodată un prim-ministru britanic. Zeci de mii de oameni îngroziţi plecau din cele mai importante orase ale ţării, jafurile şi crimele erau foarte răspândite, iar fiecare nouă zi aducea atacuri cu bombă la staţiile de cale ferată.A fost un exerciţiu secret şi foarte realist organizat de Cabinetul britanic în urmă cu 31 de ani, pentru a pregăti oficialii de o posibilă “trecere la război”.Milioane de oameni din întreaga lume nici nu ştiau că existau ţări care se pregăteau pentru izbucnirea unui nou război mondial.Mai mult, din documente reiese că orice prim-ministru al Marii Brianii ar fi fost de acord cu lansarea unui atac nuclear.Lumea ar fi ajuns în pragul unui Armageddon nuclear, însă din fericire nimic din toate acestea nu s-a întâmplat: a fost doar un joc de-a războiul, o fantezie birocratică, dar care oferă o imagine asupra seriozităţii cu care a fost tratat pericolul unei conflagraţii nucleare.Cu siguranţă şi în prezent, marile puteri ale lumii lucrează la exerciţii similare, imaginându-şi prăbuşirea sângeroasă a Uniunii Europene, un masiv atac terorist sau chiar coşmarul unei arme nucleare!Articolul,apărut pe antena3,a fost preluat de pe Daily Mail.Pe Daily Mail articolul este mult mai amplu şi mai bogat în informaţii şi imagini,sub titlul:

The World War Three files: For 30 years the papers have been kept secret. Now, the extraordinary story of how Whitehall drew up terrifyingly detailed plans for nuclear armageddon can finally be revealed.

(Dosarele celui de-al Treilea Război Mondial :Timp de 30 de ani dosarele au fost păstrate la secret.Acum, povestea extraordinară a modului în care Whitehall a întocmit planuri detaliate terifiante pentru un Armagheddon nuclear a fost în cele din urmă dezvăluită.) 

‘The War Book’ was a document which included plans as to how Britain would deal with the outbreak of World War Three (“Cartea Războiului” a fost un document care a inclus planurile despre cum va acţiona Marea Britanie în cazul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial) 

Dintre subtitluri:

Leafing through the documents, you realise how seriously officials took this gigantic war game (Răsfoind documentele,îţi dai seama cât de serios au luat oficialii acest “joc” de-a războiul gigantic.) 

As the international situation worsens, public anxiety begins to rise (Pe măsură ce situaţia internaţională se agravează,anxietatea publică începe să crească.)

At six o’clock, while most people are still sleeping, 100 Soviet bombers launch an unprovoked air raid, striking at air defence and radar installations (La ora şase, în timp ce majoritatea oamenilor încă dorm,100 de bombardiere sovietice lanseze un raid aerian neprovocat,lovind în înstalaţiile de apărare aeriană şi radar.)

In desperation, the PM orders a nuclear strike (În disperare, Primul Ministru ordonă un atac nuclear)

 

 

Articolul se încheie astfel:

But, reading the file, you get a real sense of just how seriously Whitehall officials took the dangers of a nuclear conflagration, as well as a glimpse of the terrible paranoia of the Cold War.

The men and women who took part in this massive exercise had no way of knowing that their worst fears would never be realised. They had never heard of Mikhail Gorbachev, and assumed the Berlin Wall would stand for ever.

They had grown up in the shadow of World War II, which killed more than 60 million people across the planet. And most remembered the Cuban Missile Crisis of 1962, when the world had come terrifyingly close to nuclear conflict.

Perhaps even now their 21st-century successors are working on similar exercises, imagining the bloody collapse of the European Union, a massive terrorist attack on London or even the nightmare of a chemical or nuclear atrocity.

We may well count ourselves lucky that the dreadful horrors of World War III never came to pass.

But as I closed that obscure, dusty file, I wondered what future generations will think of us, that we lived in a time when such nightmares seemed so terrifyingly plausible.

(Dar, la citirea dosarului, veţi obţine un sentiment real de cât de serios au luat oficialii Whitehall pericolele unei conflagraţii nucleare,precum si o bucatica din paranoia teribilă a Războiului Rece.

Bărbaţii şi femeile care au luat parte la acest exerciţiu masiv nu au avut nici o cale de a şti  temerile lor nu vor fi niciodată realizate. Ei nu au auzit de Mihail Gorbaciov, şi-a asumat că Zidul Berlinului va fi pentru totdeauna.

Ei au crescut în umbra celui de al doilea război mondial, care a ucis mai mult de 60 de milioane de oameni din intreaga planeta.Şi cea mai amintită este criza rachetelor din Cuba din 1962, atunci când lumea a fost dureros de aproape de un conflict nuclear.

Poate chiar acum,succesorii lor din secolul 21 lucrează la exerciţii similare, imaginând prăbuşirea sângeroasă a Uniunii Europene,un atac terorist masiv asupra Londrei sau chiar coşmarul unei atrocităţi chimice sau nucleare.

Putem să ne socotim norocoşi  ororile îngrozitoare ale celui de al treilea război mondial nu se vor întâmpla nici odată.

Dar,după ce am închis dosarul obscur, plin de praf, m-am întrebat ce vor crede generaţiile viitoare  despre noi, care am trăit vremuri când astfel de coşmaruri păreau atât de îngrozitor de plauzibile.)

Articolul integral pe Daily Mail ! Merită să-l citiţi în original!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++