OBAMA LA BANCĂ !Preluare integrală de pe tobkes.othellomaster !

AT THE BANK !

President Obama walks into the Bank of America and says to a cashier, “Good morning Ma’am, could you please cash this check for me”?

Cashier:“It would be my pleasure sir.Could you please show me your ID”?

Obama: “Truthfully, I did not bring my ID with me as I didn’t think there was any need to. I am Barrack Hussein Obama, the president of the United States.”

Cashier: “Yes sir, I know who you are, but with all the Government regulations, monitoring of the banks because of imposters and forgers, etc., I must insist on seeing ID.”

Obama: “Just ask anyone here at the bank who I am and they will tell you. Everybody knows who I am.”

Cashier: “I am sorry, but these are government and bank rules and I must follow them.”

Obama: “I am urging you please to cash this check.”

Cashier: “Look, this is what we can do: One day Tiger Woods came into the bank without ID. To prove he was Tiger Woods he pulled out his putting iron and made a beautiful shot across the bank lobby into a cup. With that shot we knew him to be Tiger Woods and we cashed his check.”

“Another time, Andre Agassi came in without ID. He pulled out his tennis racquet and served an ace shot directly into the center of our bank logo 90 feet away. With that spectacular shot we cashed his check. So, what can you do to prove that it is you, and only you?”

Obama stood there thinking, and thinking and finally says: “Honestly, nothing comes to mind. I can’t think of a single thing I can do.”

Cashier: “Will that be large or small bills, Mr. President?”

(Preşedintele Obama intră într-o bancă din America şi-i spune casierei, ”Bună dimineaţa Doamnă,puteţi să onoraţi acest CEC pentru mine,vă rog?”

Casiera: Va fi plăcerea mea domnule.Puteţi să-mi arătaţi Cartea dvs de Identitate (CI),vă rog?

Obama: Sincer să fiu,nu mi-am luat CI gândindu-mă că n-o să am nevoie de ea.Eu sunt Barrack Hussein Obama,preşedintele Statelor Unite.

Casiera : Da,domnule,ştiu cine sunteţi,dar cu toate reglementările Guvernamentale, monitorizând băncile  din cauza impostorilor şi falsificatorilor,etc.,eu trebuie să insist în a vedea CI.

Obama : Întreabă pe cine vrei de aici din bancă cine sunt eu şi ei îţi vor spune.Toată lumea ştie cine sunt eu.

Casiera : Îmi pare rău,dar aici funcţionează reguli guvernamentale şi bancare şi eu trebuie să le respect.

Obama : Solicit,vă rog,să onoraţi acest CEC.

Casiera : Ascultă,uite ce pot să fac:Într-o zi a venit la bancă Tiger Woods fără CI.Pentru a  dovedi că este Tiger Woods şi-a scos crosa şi a executat o frumoasă lovitură peste masă direct într-o ceaşcă.Cu această lovitură l-am recunoscut că este Tiger Woods şi i-am onorat CEC-ul.Altă dată,Andre Agassi a venit fără CI. Şi-a scos racheta şi a servit un as direct în centrul siglei băncii de la 90 de picioare distanţă.Cu această lovitură spectaculoasă i-am onorat CEC-ul.

Deci,ce puteţi face dvs pentru a proba că sunteţi dvs şi numai dvs?

Obama a stat,s-a gândit,şi s-a gândit şi în final a spus: Sincer să fiu,nu-mi vine nimic în minte,nu pot să găsesc nici măcar un lucru pe care să pot să-l fac.

Casiera : În bancnote mari sau mici,domnule Preşedinte?

MORALA: NU BARACK OBAMA CONDUCE STATELE UNITE ale AMERICII !!!OARE CINE LE CONDUCE???Se pare că putem spune despre teoriile globalizării că “PÂNĂ NU FACI FOCUL,NU IESE FUM!”. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Părerea mea este că nu acelaşi lucru se poate spune şi despre preşedinţii altor state!!!Dacă aveţi altă părere şi cunoaşteţi vreun preşedinte care ştie să facă,şi face,totul,vă rog să mi-l spuneţi şi mie ca să fac corecturile necesare în afirmaţia (părerea) mea.Vă mulţumesc şi vă aştept.